Phần mềm quản lý phòng tập Gym Master tự hào là đơn vị đi đầu trong việc tích hợp hệ thống phần mềm quản lý phòng tập với hệ thống giao thông cửa, đặc biệt là cửa xoay ba trấu.

tv1

Tuẩn Vũ Fitness_ một Khách hàng lớn của Gym Master đã tích hợp thành công hệ thống cửa giao thông

tv2

Hệ thống cửa giao thông của Tuấn Vũ Fitness đã đi vào hoạt động

Ngoài hệ thống chức năng như đã nêu ở Giải pháp quản lý phòng tập Gym Master  , hệ thống chúng tôi còn có thể tích hợp với hệ thống giao thông cửa trong phòng:

Điểm khác biệt nằm phần mềm  Gym Master tích hợp hệ thống cửa nằm ở

  • Hệ thống mở cửa nhanh (<1s)
  • Chúng tôi là đơn vị đầu tiên có thể can thiệp sâu vào hệ thống phần cứng và phần mềm, khi đưa hệ điều hành chúng tôi thiết kế riêng cho máy chấm công và cửa tích hợp qua duy nhất một cổng vào hệ thống phần mềm Gym Master
  • Tùy chỉnh cửa được vào hay cửa không được vào ứng với từng gói tập
  • Hệ thống chung một khối: phần mềm, cửa, máy điều khiển cửa và đọc vân tay kể cả trong trường hợp tay có dầu mỡ hay tay bẩn.