Lotus CRM ngành Fitness Yoga Gym là hệ thống phần mềm quản lý quan hệ khách hàng – chăm sóc khách hàng riêng cho ngành Fitness Gym Yoga, được tích hợp trực tiếp với phần mềm quản lý phòng tập Gym Master. Lotus CRM tự hào là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam làm hệ thống phần mềm quản lý quan hệ khách hàng  – chăm sóc khách hàng cho ngành Fitness – Yoga – Gym.

     Nghiệp vụ chính của hệ thống bao gồm:

crm-copy

1.Đối với đầu mối:

 • Quản lý tập danh sách đầu mối của sales theo khu vực, ngành nghề
 • Áp dụng mô hình SPANCOP (Suspect, Prospect, Approach, Negotiate, Order, Payment) cho hệ thống quản lý các đầu mối
 • Tích hợp hệ thống tổng đài Call Center
 • Thống kê danh sách các cuộc gọi của sales
 • Tính doanh số cho nhân viên sales

2.Đối với khách hàng:

 • Thống kê quá trình tập của hội viên
 • Lịch sử gói tập của khách hàng
 • Cảnh báo gói tập sắp hết hạn
 • Thống kê doanh thu phòng tâp
 • Kết nối máy kiểm tra cơ thể Inbody

3.Quản lý lịch học:

 • Danh sách lớp học Fitness – Yoga
 • Cảnh báo qua điện thoại cho hội viên về lịch học

     Điểm khác biệt của Lotus CRM cho ngành Fitness Yoga Gym nằm ở việc tích hợp chung cùng 1 giải pháp: !uản lý quan hệ khách hàng –chăm sóc khách hàng + Tổng đài Call Center để thống kê danh sách cuộc gọi của sales + Phần mềm quản lý phòng tập Gym Master + Lịch học vào chung một hệ thống.