Gym master hiện có hơn 30 loại báo cáo khác nhau, trong đó có những báo cáo động, có thể xuất ra định dạng word, excel để xử lý, giúp Khách hàng dễ dàng tiếp cận và có cái nhìn trực quan hơn về tình hình kinh doanh của phòng tập.

Quản lý hệ thống báo cáo

Quản lý hệ thống báo cáo

I. Báo cáo trên DESKTOP

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo xuất nhập tồn hàng hóa
 • Báo cáo kết quả kinh doanh phòng tập, gói tập
 • Báo cáo thu chi hàng hóa
 • Báo cáo nhân viên, huấn luyện viên
 • Báo cáo hội viên
 • Báo cáo tình trạng tập của hội viên
 • Báo cáo tích điểm, thẻ hội viên
 • Báo cáo ra vào hàng ngày của hội viên
 • Báo cáo doanh thu tổng hợp
 • Báo cáo thay đổi thể trạng của hội viên theo thời gian tập

II. Báo cáo trên Smartphone

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo kết quả kinh doanh của từng phòng tập, gói tập
 • Báo cáo xuất nhập tồn hàng hóa
 • Báo cáo thu chi hàng hóa
 • Báo cáo hội viên
 • Báo cáo nhân viên, huấn luyện viên
 • Báo cáo tình trạng tập của hội viên

III. Báo cáo biểu đồ

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo xuất nhập tồn hàng hóa
 • Báo cáo kết quả kinh doanh phòng tập, gói tập
 • Báo cáo thu chi hàng hóa
 • Báo cáo nhân viên, huấn luyện viên
 • Báo cáo hội viên tập

 

III. Báo cáo nhanh

 1. Báo cáo kết quả hội viên tập trong ngày
 2. Báo cáo top X người tập nhiều nhất
 3. Báo cáo top X người không tập
 4. Báo cáo thu chi trong ngày
 5. Báo cáo doanh thu trong ngày, tháng

IV. Hệ thống cảnh báo

 1. Cảnh báo hội viên sắp hết hạn gói
 2. Cảnh báo hội viên tập sai gói
 3. Cảnh báo công nợ hội viên

IV. Tích hợp hệ thống cửa

 1. Cửa xoay 3 trấu
 2. Cửa tự chế
 3. Khóa chốt cửa