Gym Master - Phần mềm quản lý phòng tập GYM - Phần mềm quản lý GYM Công nghệ GIS – ứng dụng GIS – Thủ thuật Blogspot
Quản Lý Phòng Tập
Khách hàng có thể tự tạo được các phòng tập cho các hình thức tập khác nhau như Gym, Yoga, Fitness, Bể bơi, Class, câu lạc bộ...
Quản Lý Gói Tập
Hệ thống quản lý gói tập theo hai hình thức: thẻ gạch và thẻ theo tháng. Hỗ trơ chương trình chiết khấu khuyến mãi các gói tập, bảo lưu, gia hạn, chuyển nhượng, nâng cấp gói tập
Hệ thống quản lý online đa điểm đa nền tảng
Hệ thống chạy online trên web application, destop application và mobile app (Android&iOS)
Tích hợp hệ thống phần cứng
Tích hợp máy chấm công, máy quẹt thẻ và tư đó có thể tích hợp với cửa ra vào trong phòng tập hay cửa trấu để hỗ trợ quản lý chặt chẽ bài toán quản lý cho phòng tập.

Triển khai thành công phần mềm quản lý Gym Master cho Innovation Fitness

phần mềm quản lý Gym Master đã mang lại lợi ích cao trong việc quản lý phòng tập cho Innovation Fitness

Triển khai phần mềm quản lý Gym Master cho Like Fitness

Phần mềm quản lý Gym Master đã mang lại lợi ích cao trong việc quản lý phòng tập cho Like Fitness

Triển khai phần mềm Gym Master cho Sun Fitness&Yoga Center

Phần mềm quản lý Gym Master đã mang lại lợi ích cao trong việc quản lý phòng tập cho Sun Fitness&Yoga Center

Triển khai phần mềm quản lý phòng tập cho YAP Gym&Yoga

Phần mềm quản lý phòng tập Gym Master đã mang lại lợi ích cao trong việc quản lý phòng tập cho YAP Gym&Yoga

Triển khai phần mềm quản lý Gym Master cho Saiyan Fitness

Phần mềm quản lý Gym Master đã mang lại lợi ích cao trong việc quản lý phòng tập cho Saiyan Fitness

Triển khai phần mềm quản lý Gym Master cho Starfit Fitness & Yoga

Phần mềm quản lý Gym Master đã mang lại lợi ích cao trong việc quản lý phòng tập cho Starfit Fitness & Yoga

Triển khai phần mềm quản lý Gym Master cho Banme Fitness Center

Phần mềm quản lý Gym Master đã mang lại lợi ích cao trong việc quản lý phòng tập cho Banme Fitness Center

Triển khai phần mềm quản lý phòng tập Gym Master cho BodyLab Fitness & Yoga

Phần mềm quản lý phòng tập Gym Master đã mang lại lợi ích cao trong việc quản lý phòng tập cho BodyLab Fitness & Yoga

Triển khai thành công phần mềm Gym Master cho RBYW

Phần mềm quản lý Gym Master đã mang lại lợi ích cao trong việc quản lý phòng tập cho RBYW

Triển khai phần mềm quản lý phòng tập Gym Master cho HD Fitness Center

Phần mềm quản lý Gym Master đã mang lại lợi ích cao trong việc quản lý phòng tập cho HD Fitness Center