Triển khai thành công Phần mềm quản lý phòng tập Gym Master cho AK Fitness & Yoga.

Phần mềm quản lý phòng tập Gym Master triển khai cho AK 1

Nhân viên triển khai Gym Master đang cài đặt và hướng dẫn AK sử dụng phần mềm.

Phần mềm quản lý phòng tập Gym Master triển khai cho AK 2

AK Fitness tên đầy đủ AK Fitness & Yoga Centre là sân chơi giao lưu, trao đổi kiến thức về rèn luyện sức khỏe. Bao gồm nhiều loại hình về Yoga, Fitness, Dance, Bể Bơi cùng nhiều chương trình khuyến mãi dành cho hội viên.

Trung tâm AK Fitness & Yoga

  • AK View

Phần mềm quản lý phòng tập Gym Master triển khai cho AK 3

  • AK Bể bơi

Phần mềm quản lý phòng tập Gym Master triển khai cho AK 4

  • AK Clock

  • AK Fitness

Phần mềm quản lý phòng tập Gym Master triển khai cho AK 5

. . .