Triển khai thành công Phần mềm quản lý phòng tập Gym Master cho Cường Thịnh Fitness ngày khai trương.

Phần mềm quản lý phòng tập Gym Master cho Cường Thịnh Fitness Hồ Chí Minh

Gym Master Chụp ảnh kỷ niệm muộn ngày khai trương.

Là phòng tập đẳng cấp tại Hồ Chí Minh, Cường Thịnh Fitness hứa hẹn sẽ đêm đến các Gymmer môi trường rèn luyện hoàn hảo với hệ thống bao gồm: phòng Gym; thể hình; Aerobic; Yoga; Zumba.

Rất vui vì Gym Master được chọn là nhà cung cấp giải pháp quản lý cho phòng tập cao cấp Cường Thịnh Fitness.

Cường Thịnh Fitness

  • Cường Thịnh lễ tân

  • Cường thịnh Fitness


  • Cường Thịnh Yoga & Zumba

_ _ _