Triển khai thành công Phần mềm quản lý phòng tập Gym Master cho Manhattan Club NYHC – Fitness&Yoga Center.

Triển khai Gym Master cho Manhattan Club NYHC - Fitness&Yoga Center

Nhân viên Gym Master đang kiểm tra và cài đặt phần mềm cho Manhattan Club NYHC

Phần mềm qyanr lý phòng tập cho Manhattan Club NYHC - Fitness&Yoga Center

Nhân viên Gym Master nhân buổi triển khai test thử bộ môn Boxing kiểm tra thể lực của mình

Manhattan Club NYHC – Fitness&Yoga Center là trung tâm thể hình cao cấp ở trung tâm Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Đơn vị máy tập tại phòng tập được nhập toàn bộ dòng máy thuộc Precor _  thương hiệu cao cấp trong thể hình.

Manhattan Club NYHC – Fitness&Yoga Center

  • Manhattan Club NYHC Locker

Manhattan Club NYHC - Fitness&Yoga Center Locker

  • Manhattan Club NYHC Fitness

Phần mềm quản lý phòng tập Gym Master hân hạnh được chọn là đối tác trong cung cấp giải pháp quản lý phòng tập chuyên nghiệp cho Manhattan Club NYHC – Fitness&Yoga Center. Một lần nữa khẳng định vị trí số 1 của Gym Master về thị phần Fitness tại Viêt Nam.

_ _ _