Mảnh ghép cuối cùng Fitness 5* mô hình máy Technogym kết hợp bể bơi vào bộ sưu tập của Gym Master nếu bỏ Cali mang tên Platinum Wellness Center.

Sau sự thành công của một loạt dự án Fitness 5* dùng Technogym kết hợp bể bơi như Peak Fitness, Fusion Bodyworks, Teekiu, Golden Wellness, Artemis, Fitness Plus Mường Thanh Nghệ An… lần này Gym Master tiếp tục triển khai một Fitness 5* cực chất máy Technogym kết hợp Bể bơi, và là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và lâu đời về Fitness tại Sài Gòn là Platinum Fitness, là dự án phức tạp khi thay hệ thống quản lý cũ và nghiệp vụ đặc thù riêng cho Fitness 5 sao khi ưu tiên hàng đầu là chuỗi Fitness, khách hàng thẻ VIP có thể tập được các điểm của Platinum. Thời gian tới Gym Master sẽ tiếp tục giới thiệu tiếp những mô hình Fitness 4* 5* cực chất tại Hà Nội và đặc biệt là Sài Gòn đã triển khai Gym Master.